Symbioosin luonnonsuojeluapurahan myöntöperusteet:

  1. Symbioosin luonnonsuojeluapuraha myönnetään luonnonsuojelua konkreettisesti edistävään toimintaan.
  2. Apurahaa ei myönnetä opinnäytetöihin.
  3. Apurahaa saaneen tahon on toimitettava Symbioosille raportti hankkeen edistymisestä myöntämisvuoden loppuun mennessä.
  4. Hakemukseen tulisi sisältyä vapaamuotoisesti vähintään tiedot hankkeen aikataulusta ja toteuttajasta, budjettiarvio sekä tiedot siitä, miten hanke edistää luonnonsuojelua.
  5. Symbioosi pidättää oikeuden jättää apuraha myöntämättä osittain tai kokonaan.