(More info in English: Click Lue Lisää/Read More and scroll down)


HY:n biologian opiskelijoiden ainejärjestö Symbioosi ry järjestää 65. juhlavuotensa kunniaksi juhlavuosisymposion teemalla "Näkökulmia biologiaan" ke 14.10.. Symposio pidetään Biokeskus 3:ssa, luentosali Telkänpöntössä klo 13 - 17. Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen. Esitysten kieli on kansainvälisen alamme vuoksi englanniksi.

Symposiossamme tulee olemaan kiinnostava ja opettavainen katsaus biologian tutkimusaloihin sekä tieteenfilosofiaan. Puhujat edustavat poikkitieteellisesti biologian tutkimuskenttää eri tiedekunnista ja osa-alueista. Tilaisuus avaa suuren yleisön ja tutkijoiden välisen rennon keskusteluyhteyden, mikä jää helposti vähäiseksi yliopiston kiireisessä arjessa. Symposio on korostetun rento ja helposti lähestyttävä tilaisuus.

Symposion lopuksi on tapahtumassa luvassa rentoa keskustelua yleisön ja luennoitsijoiden välillä. Sekä virvokkeita wine & snacksin muodossa!

 

Lisätietoja ohjelmasta löytyy Lue lisää -nappia painamalla:

Symposion ohjelma on seuraava (henkilön edustava erikoisala on sulkeissa):

13.00 Alkusanat


13.05
Professori Armand Leroi, Imperial College of London (evolutiivinen kehitysbiologia / biologian historia)

Evolutiivisen kehitysbiologian professori, jonka tutkimus on keskittynyt C. elegansin ja sen sukulaislajien vertailuun sekä ikääntymiseen. Tunnettu tieteentekijä, radiopersoona, televisosarjojen tekijä ja kirjailija! Tällä hetkellä kulttuurievoluutiosta kiinnostuneena henkilönä hänen ansioihinsa kuuluu myös DarwinTunes-ohjelmiston kehitys.

Esitys: Music for Evolutionary Biologists

We all have thousands of songs, texts and images on our computers. And there are millions more out there on the web. In this talk Armand Leroi will show how we can use machine learning tools to measure cultural objects and unravel their history and dynamics by applying evolutionary theory and data mining techniques. Evolutionary biology, he will argue, is just a special case of much larger, new, science of diversity.

 
14.00 Dosentti Marjo Saastamoinen, Metapopulation Research Centre (ekologia, suojelubiologia)

Yksi yliopistomme huippuyksikön vastuullisista tutkijoista. Ansioitunut perhostutkija, keskittynyt ekologiseen immunologiaan.

Esitys: Studying the effects of environmental change by chasing butterflies

Organisms in the wild are constantly faced with a wide range of environmental variability, such as fluctuation in thermal conditions or in food quality and quantity. Understanding the processes and the underlying genetic mechanisms that allow organisms to cope with such environmental variation is one of the biggest challenges in ecology and evolutionary biology. Butterflies are valuable research organisms and environmental indicators due to their rapid and sensitive response to environmental changes. I will synthesize across studies in which we have used the Glanville fritillary butterfly (Melitaea cinxia) in the Åland islands as a study system to tackle these questions.


14.25 Tauko

 
14.40 Professori Kristian Donner, Fysiologian ja neurotieteen osasto (fysiologia)

Eläinfysiologian professori, jonka tutkimusalaan on kuulunut näön fysiologia. Tutkimusuransa lisäksi hän on tullut tunnetuksi poikkitieteellisten Biosynteesi-symposioiden järjestäjänä.

Esitys: The Nobel Art of Physiology

Ps. Nobel ei ole typo.


15.05 Professori, yli-intendentti Jyrki Muona (systematiikka)

Luonnontieteellisen keskusmuseon hyönteistiimin vetäjä, ansioitunut kovakuoriaisasiantuntija sekä myös kladistiikan ja sen filosofian tuntija.

Esitys: Taxa and categories - another just so story?


15.30 Tauko


15.45 Lehtori Sari Timonen, elintarvike- ja ympäristötieteen laitos (sienitiede, mikrobiologia)

Mykorritsosfäärin tutkija, joka on keskittynyt varsinkin mikrobiekologiaan, kasvien ja mikrobien välisiin vuorovaikutuksiin sekä symbioosin evoluutioon.

Esitys: www.mycorrhizospheres

Mycorrhizal symbiosis is the lifeline of most land plants. Mycorrhizal fungi modify extensively plant metabolism, root exudation as well as soil structure and chemistry. Ever since the emergence of land plants soil microbial populations have coevolved with mycorrhizal fungi. Molecular methods have opened unforeseen opportunities to understand the dynamics and functions of these ubiquitous systems.


16.10 Professori, laitosjohtaja Matti Sintonen, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (tieteenfilosofia)

Teoreettisen filosofian professori, joka on tunnettu biologian filosofian tutkijana niin tieteeliselle kuin tavallisellekin yleisölle.

Esitys: TBA


16.35 Loppusanat


16.40 Wine&snackTapahtuman järjestämisen mahdollistavat Symbioosi ry ja Otto A. Malmin lahjoitusrahasto


IN ENGLISH:Symbioosi ry, the biology students' association at the University of Helsinki, is arranging its 65th Anniversary Symposium on Wednesday 14th of October. The theme of the symposium is "Perspectives on Biology". The symposium will be held on 14th October in Biocentre 3, in Telkänpönttö lecture hall, from 13 o'clock to 17 o'clock. The language of the presentations is English.

The symposium will be an interesting overview both to biology as a field of science, and to the philosophy of biology. The speakers represent a broad and multidisciplinary range of different institutions and fields of biological sciences. The symposium offers also a great opportunity for dialogue between the audience and spekers in a relaxed athmosphere.

And to accompany the dialogue, there will naturally be free wine and snacks after the symposium!

The programme of the symposium is as follows:

13.00 Introduction


13.05 Professor Armand Leroi, Imperial College of London (evolutionary developmental biology, history of science)

Professor of evolutionary developmental biology, whose research has mainly focused on species-wide comparison C. elegans and its sister species and also aging. He is also renowned broadcaster, tv personality and author! With main focus now on cultural evolution, he is also known as developer of DarwinTunes-site.

Presentation: Music for Evolutionary Biologists

We all have thousands of songs, texts and images on our computers. And there are millions more out there on the web. In this talk Armand Leroi will show how we can use machine learning tools to measure cultural objects and unravel their history and dynamics by applying evolutionary theory and data mining techniques. Evolutionary biology, he will argue, is just a special case of much larger, new, science of diversity.


14.00 Docent Marjo Saastamoinen, Metapopulation Research Centre (ecology, conservation biology)

One of the PIs of our university's centre of excellence. Renowned researcher on glanville fritillary butterfly ecological immunology.

Presentation: Studying the effects of environmental change by chasing butterflies

Organisms in the wild are constantly faced with a wide range of environmental variability, such as fluctuation in thermal conditions or in food quality and quantity. Understanding the processes and the underlying genetic mechanisms that allow organisms to cope with such environmental variation is one of the biggest challenges in ecology and evolutionary biology. Butterflies are valuable research organisms and environmental indicators due to their rapid and sensitive response to environmental changes. I will synthesize across studies in which we have used the Glanville fritillary butterfly (Melitaea cinxia) in the Åland islands as a study system to tackle these questions.


14.25 Pause


14.40 Professor Kristian Donner, division of physiology (physiology)

Professor of animal physiology, whose expertise is of the physiology of vision. Apart from his career as a researcher, he is known as one of the current main organisers of multidisciplinary Biosynthesis-symposium.

Presentation: The Nobel Art of Physiology

Ps. Nobel is not a typo.


15.05 Professor, senior curator Jyrki Muona, Museum of Natural history (systematics)

Leader of the insect unit of the Museum of Natural History, merited coleoptra expert and also expert on cladistics and its philosophy.

Presentation: Taxa and categories - another just so story?


15.30 Pause


15.45 Lecturer Sari Timonen, Department of food and environmental sciences (mycology, microbiology)

Expert on the mycorrhizosphere, who concentrates on microbial ecology, plant-microbe interactions and evolution of symbiosis.

Presentation: www.mycorrhizospheres

Mycorrhizal symbiosis is the lifeline of most land plants. Mycorrhizal fungi modify extensively plant metabolism, root exudation as well as soil structure and chemistry. Ever since the emergence of land plants soil microbial populations have coevolved with mycorrhizal fungi. Molecular methods have opened unforeseen opportunities to understand the dynamics and functions of these ubiquitous systems.


16.10 Professor, head of the department Matti Sintonen, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies (philosophy of science)

Presentation: TBA


16.35 Closing words


16.40 Wine&snack


The symposium was made possible by Symbioosi ry and the generous grant of Otto A. Malms foundation.