HALLITUS: 

PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtaja kutsuu koolle kokoukset, johtaa kokouksia ja pitää järjestön ohjaksia käsissään. Puheenjohtaja myös edustaa itseoikeutetusti järjestöä toisten järjestöjen juhlissa ym. edustustilaisuuksissa. Vaatii organisointia, tehtävien delegointia ja kokonaisuuden hahmottamista.

VARAPUHEENJOHTAJA
Puheenjohtajan oikea käsi, henkinen tuki ja turva sekä personal-nakitettava. Varapuheenjohtajan perimmäinen tarkoitus on kaikin tavoin helpottaa puheenjohtajan tehtävää ja hoitaa mitä erilaisimpia nakkeja. Usein vpj on päävastuussa pikkujoulujärjestelyistä. Tuuraa puheenjohtajaa pj:n ollessa estynyt.

SIHTEERI
Sihteeri on puheenjohtajan vasen käsi, kirjoittaa kokousten pöytäkirjat ja tiedottaa listalla kokouksessa käsitellyistä asioista. Blondius tai alituinen minihameen käyttäminen eivät ole pääsyvaatimuksena tähän virkaan, puheenjohtajan polvella saa kuitenkin istua.

RAHASTONHOITAJA
Rahastonhoitajan tulee osata laskea, ainakin taskulaskimella. Rahastonhoitajan vastuulla on juoksevista raha-asioista huolehtiminen, kuten laskujen maksaminen ja käteiskassojen hoitaminen tapahtumiin.

Hallitukseen kuuluu lisäksi neljästä kahdeksaan jäsentä. Yleensä heidän joukossaan on edustajat isäntä- ja emäntäkunnista, yksi shokkelomestareista sekä tiedottaja ja kirjanpitäjä.

 

VIRKAILIJAT:

KIRJANPITÄJÄ
Myös kirjanpitäjän tulee osata laskea, sillä hän pitää huolta yhdistyksen budjetista. Kirjanpitäjä seuraa yhdistyksen rahaliikennettä ja valvoo, ettei älyttömiä kuluja pääse syntymään tai budjetti ylity. Vastuullinen työ ja vaatii hieman tervettä järkeä ja perehtymistä finanssimaailmaan.

TIEDOTTAJA
Tiedottaja huolehtii tapahtumien mainostamisesta netissä, sähköpostilistalla ja ilmoitustauluilla. Hän pitää myös yllä kontakteja ulkomaailmaan esim. muihin ainejärjestöihin mm. lähettämällä näille Symbiontti-lehteä. Isoimpia tapahtumia tiedotetaan yli ainejärjestrajojen ja vatsavuoroisesti tiedottajan kautta kulkee myös muiden järjestöjen ilmoituksia Symbioosille. Tiedottajan nimi tulee sähköpostilistaa lukeville helposti tutuksi.

ISÄNNÄT
Isäntien tehtävänä on huolehtia bileiden järjestämisestä yhteistyössä emäntien kanssa. Korien kanto kasvattaa mukavasti lihaksia. Tärkein taito lienee kyky nakittaa. Tässä virassa saa olla joka bileissä loppuun asti kenenkään leimaamatta bilehaukaksi. Huom! Isännän ei tarvitse olla miespuolinen.

EMÄNNÄT
Emäntien päävastuulla ovat sitsien järjestäminen. Emännät huolehtivat myös hallituksen ruokkimisesta kokouksien yhteydessä, auttavat isäntiä bileiden järjestelyissä ja organisoivat Shokkelon buffetin tarjoilut. Huom! Myöskään emännän ei tarvitse olla miespuolinen ;)

SHOKKELOMESTARIT
Neljä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa valitaan Shokkelomestareiksi huolehtimaan Vappushokkelon järjestämisestä. Tarvitaan hiukan organisointikykyä, ulospäinsuuntautuneisuutta ja halua tehdä lapsille kiva tapahtuma, josta Symbioosi elää. Perinteisesti yksi niistä viroista, jonka vastaanottamista ei ole tarvinnut katua!! Varma tapa tehdä itsensä tunnetuksi niin opiskelijoiden kuin laitoksen väen keskuudessa.

RETKI- JA EXCURSIOVASTAAVAT
Retki- ja excursiovastaavat pääsevät organisoimaan mm. Symbioosin legendaarisia linturetkiä sekä vuosittain kohdettaan vaihtavia ekskursioita. Uusia kohteita ja retkikonsepteja saa vapaasti keksiä, sillä kaikenlaiset retkut ja excut ovat tervetulleita! Suunnistustaito ja eksyneiden menestykäs paikantaminen katsotaan eduksi.

PELI- JA KILPAILUVASTAAVAT
Järjestävät ah niin lapsenmielisille ja kilpailusta innostuneille biologeille pelejä ja kilpailuja. Suurimmat tapahtumat ovat tietysti rakastettu Ahvenanmaan linturalli sekä Orientoiva biodiversiteettpeli alias fuksiaiset. Jälkimmäisessä pelikikat ovat itseoikeutettuja überdoomareita. Muita perinteisiä tapahtumia ovat Cityrallit ja peli-illat. Uudet ideat ovat erinomaisen sallittuja. Ei ole asiaa, josta kilpailua ei voisi keksiä, aivot sauhuamaan!

SYMBIONTIN PÄÄTOIMITTAJA, TOIMITUSSIHTEERI JA MUU TOIMITUSKUNTA
Symbiontin toimitukseen valitaan päätoimittaja sekä sekalainen määrä toimittajia, kuvittajia ja taittajia. Päätoimittajalta vaaditaan kykyä tehdä valioluokan lehteä, jollaiseksi Symbiontti on jo muodostunut. Päätoimittajan apuna toimii yleensä toimitussihteeri, joka sopii vastuualueestaan päätoimittajan kanssa. Muut toimittajat valitaan lehdenteosta innostuneiden joukosta. Toimittajan on hyvä hallita kirjoittamisen lisäksi valokuvaaminen ja esim. haastattelujen teko. Kaikkea ei tarvitse osata etukäteen, vaan opetusta on taatusti tarjolla.

KULTTUURIVASTAAVA
Kulttuurivastaavia valitaan yleensä kaksi ja he huolehtivat Symbioosin kulttuuritarjonnasta eli järjestävät käyntejä mm. teatteriin, oopperaan, konsertteihin ja leffaan. Mahdollisuudet ovat tässäkin virassa lähes rajattomat ja järjestämisaktiivisuus on positiivista kaikkien kannalta. Kulttuurivastaavilta kaivataan kiinnostusta kulttuuria ja kultuuritapahtumia kohtaan.

YMPÄRISTÖVASTAAVAT
Ympäristövastaavien tulee olla kiinnostuneita luonnonsuojelusta, seurata ajankohtaisia ympäristöuutisia ja reagoida niihin tarpeen mukaan. Vastuualueeseen kuuluu Herttoniemessä sijaitsevan kumminiityn niittotalkoiden järjestäminen, Symbioosin ympäristöohjelman valvominen sekä Viikkiin ja Paloheinään vietyjen linnunpönttöjen puhdistus. Luonnonsuojelun koko spektrin saa ottaa omakseen halujensa mukaan.

KERHOTILAVASTAAVAT
Kerhotilavastaavat huolehtivat Biokeskus 3:ssa sijaitsevasta Symbioosin kerhohuoneesta. Toimenkuvaan kuuluu mm. uusien sisustustyylien haistelu ja siivoustalkoiden järjestäminen. Vastuualueisiin kuuluu yleisen siisteyden lisäksi sisustamisen laajemmat kaaret. Hienoinen siisteyden taju on toivottavaa. Jos olet siivousintoilija, tämä on ehdottomasti sinulle!

LIIKUNTAVASTAAVA
Symbionttien terveyden vaalija. Liikuntavastaava järjestää symbionteille urheiluaktiviteetteja, pitää huolta Symbioosin sähly- ja sulkapallovuorosta ja tiedottaa urheilutapahtumista, joihin Symbioosin olisi hyvä osallistua. Tapahtumaa ja aktiviteettiä saa keksiä niin paljon kuin sielu sietää! Liikuntavastaavan on hyvä olla innostunut urheiluexcujen ja  -tapahtumien järjestämisestä, ja edes tietää mitä urheilu on, monelta biologilta tämä on jo unohtunut...

WWW-MANAGER
Www-managerit pitävät yllä Symbioosin www-sivuja ja sähköpostilistoja. Www-sivujen ylläpitäminen vaatii hieman innostusta tietokoneiden kanssa näpräämiseen, myös luovuus sallitua. Tarvitaan myös aktiivista yhteistyötä tiedottajan kanssa ja tapahtumien seuraamista.

MUSIIKKIVASTAAVA
Musiikkivastaava (tai kaksi) huolehtii dj-hommista eli musiikin soittamisesta bileissä, joihin sitä ei muuten ole järjestetty. Hänen tulisi tuntea edes kohtalainen valikoima suomalaista ja ulkomaista musiikkia ja viihtyä bileissä soittopöydän takana. Musavastaava on se, joka hankkii musiikit ja mahdolliset bändit Symbioosin bileisiin.

ULKOMAANVASTAAVA
Ulkomaanvastaavan toimenkuvaan kuuluu ulkomaisista biologianopiskelijoista huolehtiminen ja heidän tutustuttaminen Symbioosin toimintaan. Ulkomaanvastaavan tehtävänä on myös välittää tietoa biologien mahdollisuuksista opiskella ulkomailla. Erinomainen tilaisuus päästä preppaamaan kieliä ja solmimaan kansainvälisiä kontakteja!

OPINTOVASTAAVA
Toimeenkuvaan kuuluu informoida symbiontteja kaikenlaisista koulutukseen liittyvistä asioista. Opintovastaava pitää yhteyksiä yllä HYY:hyn sekä molempien tiedekunnan laitosten opetuksenkehittämistyöryhmiin. Myös tiedekunnan hallopedien eli hallinnon opiskelijaedustajien kanssa tehdään yhteistyötä.

MATLU-VASTAAVA ja MATLU-VARAVASTAAVA
Matluvastaava edustaa Symbioosia Matlu ry:n kokouksissa (Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen yhteistyöjärjestö). Matluvastaavan tulee tiedottaa symbiontteja Matlun tapahtumista sekä huolehtia Symbioosin oikeuksista Matlussa sekä hoitaa mm. Klusteriin liittyviä asioita.

YKL-EDUSTAJA ja YKL-VARAEDUSTAJA
YKL-edustajan tehtäviin kuuluu biologian opiskelijoiden edustaminen Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton opiskelijatoimikunnassa. Opiskelijatoimikunta kokoontuu neljästi toimintavuoden aikana eri yliopisto- ja korkeakoulukaupungeissa. Kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista opiskelija-asioista, kehitetään opiskelijatoimintaa ja suunnitellaan erilaisia seminaareja ja tapahtumia.

TOIMINNANTARKASTAJA JA VARATOIMINNANTARKASTAJA
Tilintarkastajia valitaan kaksi ja he tarkistavat Symbioosin kirjanpidon vuoden päätteeksi. Hyvin opettavaista! Varatilintarkastaja tuuraa tilintarkastajaa tämän ollessa estynyt hoitamasta tehtäväänsä.

HÖPÖHÖPÖVASTAAVAT
Joka vuosi virkailijakuntaan kuuluu myös sekalainen joukko erityisvirkoja. Tällaiset virat perustetaan yleensä syyskokouksen loppuvaiheessa kokousjuomien vauhdittamina, ja viranhaltijoiksi valikoituu vanhempia opiskelijoita. Viime vuosina tähän kastiin on kuulunut esimerkiksi hedelmä- ja vihannesvastaavia sekä pesävastaava.