Ongelmajätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet on aina eroteltava muista jätteistä ja toimitettava ongelmajätekeräykseen.

Lähes kaikki kodin ongelmajätteet voi viedä ongelmajätteiden keräyspisteeseen tai ongelmajäteautoon. Poikkeuksena ovat lääkkeet (apteekkiin), kylmälaitteet sekä TV:t ja näyttöpäätteet (sähkö- ja elektroniikkaromua) sekä painekyllästetty puu (Sortti-asemille).

Siniset ongelmajätteen keräyspisteet sijaitsevat huoltamoiden ja kauppojen pihassa ja ne tunnistaa punaisesta 'Kodin ongelmajätteet' -tunnuksesta. Ongelmajätteiden keräyspisteet ovat avoinna kuten huoltamo tai kauppa - osa siis jopa 24 tuntia vuorokaudessa. Kassalla tai neuvonnassa täytetään asiakastietolomake, ja sen jälkeen saa avaimen keräyspisteeseen. Ongelmajätteet laitetaan keräysastioihin, joihin on selkeästi merkitty, mitä ongelmajätettä mihinkin saa laittaa.

Keräyspisteet pääkaupunkiseudulla

Ongelmajäteauto (Samalle keräyskierrokselle osallistuu yhtä aikaa kolme eri autoa: yksi ongelmajätteille, yksi sähkö- ja elektroniikkaromulle ja yksi metalliromulle).

YTV ei vastaanota räjähteitä eikä radioaktiivisia aineita. Räjähteet tulee toimittaa poliisille ja radioaktiiviset aineet Säteilyturvakeskukselle. Käytöstä poistetun yksittäisen palovaroittimen voi laittaa ilman paristoa sekajäteastiaan.

 

Tavanomaisia kotitalouksissa syntyviä ongelmajätteitä ovat:

 • emäksiset pesuaineet
 • elohopeakuumemittarit ja käyttämättä jääneet lääkkeet
 • loisteputket ja pienoisloistelamput
 • paristot, nappiparistot ja ladattavat akut
 • jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet
 • ajoneuvojen jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet sekä lyijyakut
 • liuottimet kuten tärpätti, tinneri, asetoni ja liuotinpitoiset pesuaineet
 • torjunta- ja desinfiointiaineet
 • maalit, liimat, lakat ja hartsit sekä puunsuoja- ja kyllästysaineet
 • valokuvauskemikaalit
 • kuvaputkelliset laitteet, kuten televisiot ja näyttöpäätteet
 • kylmälaitteet, esim. jääkapit ja pakastimet
 • painekyllästetty puu

 

Älä sekoita eri ongelmajätteitä keskenään!
Jos et ole varma, onko jokin aine ongelmajätettä, älä laita sitä muun jätteen sekaan, vaan tarkista asia esimerkiksi Jätelaitosyhdistyksen ongelmajätesivuilta.

Täysin tyhjät, kemikaaleja tai muuta myrkyllistä ainetta sisältäneet astiat eivät ole ongelmajätettä. Tyhjät aerosolipullot voi laittaa sekajäteastiaan, samoin täysin kuivuneet ja tyhjät maalipurkit.

Lisätietoja:

YTV
Jätelaitosyhdistyksen ongelmajätesivut
Ongelmajätelaitos Ekokemin kotisivut